Pagina wordt geladen ...
header

Wat doet een vrijwilliger van Acanthis Zorg voor jou?

 • Aanwezig zijn
 • Ontspannende activiteiten, bijvoorbeeld voorlezen
 • Luisteren, stil zijn, rust bieden
 • Waken
 • Helpen bij eten en drinken
 • Lichte verzorgende werkzaamheden
 • Hulp bij toiletgang
 • Hulp bij in en uit bed
 • Hand- en span diensten
 • Ondersteuning mantelzorg


De vrijwilligers van Acanthis Zorg worden goed geschoold en ondersteund in hun werkzaamheden, voor terminaal zieke mensen, door coördinatoren. Elke vrijwilliger start met een basistraining. Daarnaast worden themabijeenkomsten gehouden en vervolgscholingen.


Acanthis wil "Er Zijn" als de zorg voor een naaste in de laatste levensfase te zwaar wordt.

Gelukkig kan een mens vandaag de dag steeds meer zelf vormgeven aan zijn of haar laatste levensfase. Veel vaker dan vroeger is het mogelijk om terminaal zieken ook buiten het ziekenhuis alle medische zorg te geven die nodig is. Huisartsen en beroepskrachten van thuiszorgorganisaties spelen hierbij een belangrijke rol.

Steeds meer mensen kiezen er dan ook voor om de laatste fase van hun leven thuis of in een andere vertrouwde omgeving - zoals een bijna-thuis-huis - door te brengen. Hier kunnen naaste betrokkenen - partner, kinderen, andere familieleden, vrienden, buren - een deel van de zorg op zich nemen. Deze mensen die niet vanuit hun beroep maar vanuit medemenselijkheid en hun relatie tot degene die gaat sterven zorgen, noemt men mantelzorgers.

Elk sterven is uniek, elke zorgsituatie is uniek. Soms staan er veel mantelzorgers om iemand heen, zodat de zorg - ook in deze laatste levensfase - goed gedeeld kan worden. Soms zijn er minder of bijna geen mantelzorgers. Familieleden die onvoldoende beschikbaar kunnen zijn of te ver weg wonen. Soms dreigen de mantelzorgers door de zwaarte of duur van de zorgperiode overbelast te raken.

Kortom, als de zorg voor een naaste in de laatste levensfase te veel of te zwaar wordt, dan kan er een beroep worden gedaan op Acanthis Zorg. 

Acanthis Zorg is een particuliere stichting waarbinnen zo'n 300 vrijwilligers, begeleid door een aantal beroepskrachten, werkzaam zijn. Het werkgebied van de Stichting is de provincie Drenthe. Acanthis is zowel werkzaam in de thuissituatie als in drie Drentse 'Bijna-thuis-huizen' in Emmen, Hoogeveen en Meppel.

De Missie van Acanthis Zorg

Acanthis Zorg wil daar waar nodig aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten tijd, aandacht en ondersteuning bieden door de inzet van vrijwilligers.

Ons motto is "Er Zijn". 

Contact opnemen of meer informatie aanvragen

Vrijwilligers Acanthis zorg

 

Waarom Acanthis

 • Er zijn voor mensen in de laatste levensfase met tijd, aandacht en ondersteuning
 • Er zijn voor mantelzorgers als de zorg voor een dierbare te zwaar dreigt te worden
 • Er zijn voor een ieder met zorg voor een goed levenseinde
sitemap - contact - cookie instellingen - website optimalisatie dotsolutions