Pagina wordt geladen ...
header

Acanthis is er voor iedereen in de laatste fase van het leven

 

Historie

Acanthis heeft een unieke geschiedenis. De stichting ontstond begin deze eeuw vanuit een duidelijke behoefte: mensen wilden liever thuis sterven. Om dat voor een groeiende groep mogelijk te maken, was het noodzakelijk om zorgvrijwilligers te werven en op te leiden.

Toen later ook hospices onder de vleugels van de stichting kwamen, ontstond bij Acanthis een prachtig aanbod. De inzet van vrijwillige ondersteuning in de laatste fase van het leven op verschillende locaties. Acanthis regelt de inzet, schoolt de zorgvrijwilligers en is het centrale aanspreekpunt voor iedereen die op zoek is naar de beste plek om te sterven, thuis, in een verzorgings- of verpleeghuis of in een hospice.

Missie

Dat doen we vanuit een duidelijke missie: De kwaliteit van leven in de laatste fase zo aangenaam mogelijk maken. Inmiddels zetten honderden zorgvrijwilligers zich voor dat doel in. Alles wat zij doen, staat in het teken van de missie die we nastreven met een drietal kernwaarden: toewijding, kennis en kunde.

Onze mensen

De zorgvrijwilligers vormen de kern van Acanthis. Daarnaast hebben we een stichtingsbestuur, een manager en de coördinatoren die vanuit huis of vanuit de hospices  de inzet van vrijwilligers regelen.

Bijdragen

De hulpverlening door onze vrijwilligers voor mensen in de laatste fase van hun leven is geheel kosteloos. Voor het opleiden en begeleiden van onze vrijwilligers worden uiteraard wel kosten gemaakt. Daarom zijn giften voor ons werk van harte welkom. Mede dankzij uw gift kunnen wij dit werk doen. Voor de vrijwilligers is uw gift ook een teken dat hun werk wordt gewaardeerd en een bemoediging hiermee door te gaan. Een financiële bijdrage is meer dan welkom op rekeningnummer NL92INGB0666220069

 

 

Hoe zorgen we er samen voor dat iemand zijn laatste levensfase zo goed mogelijk doormaakt?

 

Waarom Acanthis

  • Er zijn voor mensen in de laatste levensfase met tijd, aandacht en ondersteuning
  • Er zijn voor mantelzorgers als de zorg voor een dierbare te zwaar dreigt te worden
  • Er zijn voor een ieder met zorg voor een goed levenseinde
sitemap - contact - cookie instellingen - Website door Webba