Pagina wordt geladen ...
header

Om goede zorg en ondersteuning te kunnen bieden en de kennis en informatievoorziening van onze vrijwilligers op peil te houden, werken wij samen met verschillende professionele partijen.

Huisartsen

De huisarts heeft een informerende rol en verwijst regelmatig mantelzorgers of patiënten door naar Acanthis, zodra zij zien dat een mantelzorger overbelast raakt, of als een patiënt meer aandacht nodig heeft. 

Thuiszorg

We werken nauw samen met verzorgenden en verpleegkundigen. Zij schakelen ons in, als zij zien dat een mantelzorger overbelast raakt of als een cliënt meer ondersteuning nodig heeft. Andersom ondersteunen zij onze vrijwilligers regelmatig tijdens themabijeenkomsten van onze vrijwilligers, bijvoorbeeld over ziektebeelden of tiltechnieken. 

Vertrouwenspersoon

Acanthis heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Hier kan een medewerker of vrijwilliger terecht bij ervaring van ongewenst gedrag, zoals: verbale agressie, geweld of ongewenste intimiteiten.

Netwerken Palliatieve Zorg in Drenthe

De Netwerken Palliatieve Zorg in Drenthe bieden advies, informatie en ondersteuning aan alle zorgverleners die met palliatieve zorg te maken krijgen. Zij helpen ons om onze zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Lees meer op Palliaweb.nl.

Vrijwilligers Palliatieve Thuis Zorg (VPTZ)

VPTZ is de koepelorganisatie voor vrijwilligersorganisaties in de palliatieve terminale zorg in Nederland. Zij ondersteunen ruim 200 vrijwilligersorganisaties, behartigen hun belangen en stimuleren de kwaliteit van de zorg en ondersteuning. 

Wij  maken gebruik van onder andere de VPTZ Academie, dat een breed scala aan trainingen biedt voor vrijwilligers, coördinatoren en bestuurders. Ook kiezen wij voor het Kwaliteitskompas van VPTZ als hulpmiddel om de kwaliteit van onze dienstverlening zo hoog mogelijk te houden. Lees meer op VPTZ.nl.

 

Waarom Acanthis

  • Er zijn voor mensen in de laatste levensfase met tijd, aandacht en ondersteuning
  • Er zijn voor mantelzorgers als de zorg voor een dierbare te zwaar dreigt te worden
  • Er zijn voor een ieder met zorg voor een goed levenseinde
sitemap - contact - cookie instellingen - Website door Webba