Pagina wordt geladen ...
header

Doneer

Met uw steun kunnen wij terminaal zieken en hun mantelzorgers ook in de toekomst helpen om de laatste levensfase zo aangenaam mogelijk te maken.

Stichting Acanthis draait vrijwel volledig op de inzet van vrijwilligers. Voor ons voortbestaan zijn wij deels afhankelijk van giften en donaties. De hulpverlening aan mensen in de laatste fase van hun leven is weliswaar geheel kosteloos, maar voor het opleiden en begeleiden van onze vrijwilligers worden wel kosten gemaakt. Daarom zijn giften voor ons werk van harte welkom. 

Gelukkig dragen veel mensen in Drenthe ons een warm hart toe. Zo collecteren families tijdens een uitvaart, ontvangen we spontaan donaties van mensen die ondersteuning van ons kregen, geven kerken giften of zijn er bedrijven die ons op allerlei wijzen steunen. 

Die warme betrokkenheid doet ons goed. Mede dankzij die giften kunnen wij dit werk blijven doen. Onze dank daarvoor is groot.

Ook uw financiële bijdrage is meer dan welkom.
 

U kunt een bedrag storten op rekeningnummer:

NL92INGB0666220069 t.a.v. Stichting Acanthis

Wij waarderen dat zeer!

Waarom Acanthis

  • Er zijn voor mensen in de laatste levensfase met tijd, aandacht en ondersteuning
  • Er zijn voor mantelzorgers als de zorg voor een dierbare te zwaar dreigt te worden
  • Er zijn voor een ieder met zorg voor een goed levenseinde
sitemap - contact - cookie instellingen - Website door Webba