Pagina wordt geladen ...
header

Onze organisatie 

Goede zorg verleen je samen. Het is een samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers en professionele zorgmedewerkers.
Wie zijn er allemaal betrokken bij Acanthis?

Vrijwilligers

Onze dienstverlening draait bijna volledig op de inzet van zo’n driehonderd vrijwilligers. Zij zetten zich met ziel en zaligheid in voor cliënten en mantelzorgers, zowel in de hospices als bij mensen thuis.

Samen zorgen we ervoor dat iedereen in Drenthe die dat nodig heeft, tijd, aandacht en ondersteuning krijgt in de laatste levensfase. 

Coördinatoren

De dagelijkse verantwoordelijkheid voor de vrijwillige ondersteuning ligt in handen van acht (betaalde) coördinatoren. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor cliënten én vrijwilligers. 

Aan de ene kant vragen zij aan de cliënt of mantelzorger waar behoefte aan is. Aan de andere kant weten zij welke rol vrijwilligers willen en kunnen vervullen. Zij koppelen de vraag van cliënten aan het aanbod van vrijwilligers.

Daarnaast ondersteunen zij vrijwilligers bij vragen, door cursussen aan te bieden, intervisie te organiseren en hen te begeleiden waar dat nodig is.

Wil je contact met één van onze coördinatoren? Ga naar onze contactpagina >

Vertrouwenspersoon

Acanthis heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Hier kan een medewerker of vrijwilliger terecht bij ervaring van ongewenst gedrag, zoals: verbale agressie, geweld of ongewenste intimiteiten.

Het bestuur van Acanthis

Het bestuur van Acanthis is eindverantwoordelijk voor alle ondersteuning die de vrijwilligers bieden. 

Zij zien toe op de kwaliteit van de dienstverlening, voldoende betrokken en geschoolde vrijwilligers, de verbinding met de professionele zorgverleners, de identiteit van de organisatie en de bedrijfsvoering van Acanthis. Zij leveren een bijdrage aan het (meerjaren)beleid en zien toe op de uitvoering ervan.
 

Mevrouw H. Schoonheim Hennita directeur-bestuurder
De heer J. R. Sloots Rolf voorzitter en penningmeester
De heer H.J. Wilpstra Harold bestuurslid
Mevrouw M. Harbers Mariska bestuurslid
Mevrouw R. Knotters Ria bestuurslid
De heer R. van Kruchten René bestuurslid

Waarom Acanthis

  • Er zijn voor mensen in de laatste levensfase met tijd, aandacht en ondersteuning
  • Er zijn voor mantelzorgers als de zorg voor een dierbare te zwaar dreigt te worden
  • Er zijn voor een ieder met zorg voor een goed levenseinde
sitemap - contact - cookie instellingen - Website door Webba