Pagina wordt geladen ...
header

Vacature voorzitter bestuur stichting Acanthis

Acanthis

De missie van Acanthis is door inzet van toegewijde en goed opgeleide vrijwilligers de kwaliteit van leven in de laatste levensfase van cliënten en diens naasten zo comfortabel mogelijk te maken, aansluitend bij hun wensen en behoeften.

Afscheid nemen van het leven is één van de moeilijkste opgaven die er is. Wie weet dat hij binnenkort zal sterven, maakt die laatste tijd het liefst zo mooi mogelijk. Dat kan thuis, bij familie en vrienden, in een verzorgings- of verpleeghuis of juist in een hospice, omringd door behulpzame zorgverleners. 

Onze zorgvrijwilligers weten hoe ze net dat beetje extra kunnen geven om het leven dat gaat eindigen zo aangenaam mogelijk te maken. Zij zijn ervaren en deskundig in het ondersteunen van cliënten en hun mantelzorgers in de slotfase van het leven.

Hoe doen ze dat? Door er te zijn en te luisteren en door praktische ondersteuning te bieden. Ze ondersteunen de familie, en staan de stervende bij, thuis, in een verzorgings- of verpleeghuis of in één van de hospices. Als aanvulling op en in samenwerking met professionele zorgverleners.  

Organisatie
Naast de 280 vrijwilligers werken bij Acanthis acht coördinatoren en een directeur. De directeur is tevens bestuurslid. De coördinatoren werken in de hospices in Emmen, Hoogeveen en Meppel en zij werken voor inzet van vrijwilligers in de thuissituatie. 

Bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit zes leden, waaronder één uitvoerend bestuurder.  Leden worden voor vier jaar benoemd met de mogelijkheid deze termijn éénmaal te verlengen. Het bestuur komt vijf maal per jaar bijeen. Daarnaast sluiten bestuursleden aan bij beleidsdagen en stemmen drie keer per jaar af met de hospice besturen waarmee wordt samengewerkt.

Functie eisen

 • De voorzitter is een teamspeler die een vergadering goed voorbereidt een discussie goed kan leiden en communicatief goed vaardig is;
 • De voorzitter volgt de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van het bestuur;
 • Heeft algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • Is integer, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Heeft het vermogen en de attitude om de directie met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Heeft het vermogen om het beleid en het functioneren van de directie te toetsen;
 • Heeft het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directie voorgelegde aangelegenheden.
 • Heeft kennis van en inzicht in de landelijke en regionale ontwikkelingen in de zorgsector, de vrijwilligerssector en de mantelzorgondersteuning (dan wel de mogelijkheid en de bereidheid om dit te verwerven);
 • Heeft het vermogen om deze ontwikkelingen te vertalen in een visie voor het beleid van de stichting.

Bezoldiging
Het bestuurslidmaatschap is een onbezoldigde functie.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over de vacature of voor het aangeven van uw belangstelling kunt u contact opnemen met Hennita Schoonheim, directeur-bestuurder, tel. 06-10054831, h.schoonheim@acanthiszorg.nl

 

Waarom Acanthis

 • Er zijn voor mensen in de laatste levensfase met tijd, aandacht en ondersteuning
 • Er zijn voor mantelzorgers als de zorg voor een dierbare te zwaar dreigt te worden
 • Er zijn voor een ieder met zorg voor een goed levenseinde
sitemap - contact - cookie instellingen - Website door Webba